EkumenickýIzaiáš50,1

Izaiáš 50:1

Tak­to hovorí Hos­podin: Kde je priepust­ný list vašej mat­ky, ktorým som ju pre­pus­til? Alebo ktorému z mojich veriteľov som vás predal? Hľa, pre svoje viny ste boli predaní a pre vaše zločiny bola pre­pus­tená vaša mat­ka.


Verš v kontexte

1 Tak­to hovorí Hos­podin: Kde je priepust­ný list vašej mat­ky, ktorým som ju pre­pus­til? Alebo ktorému z mojich veriteľov som vás predal? Hľa, pre svoje viny ste boli predaní a pre vaše zločiny bola pre­pus­tená vaša mat­ka. 2 Prečo? Prišiel som a nebolo ni­koho. Volal som a ni­kto sa ne­oz­val. Azda je moja ruka pri­krát­ka na zá­chranu? Či ne­mám do­sť sily vy­slobodzovať? Hľa, mojím po­kar­haním vy­suším more a rieky zmením na púšť, ryby v nich budú pách­nuť a zdoch­nú od smädu, lebo v nich niet vody. 3 Nebesá od­ievam čierňavou a z vrecoviny im robím odev.

späť na Izaiáš, 50

Príbuzné preklady Roháček

1 Tak­to hovorí Hos­podin: Kdeže je rozvodný list vašej mat­ky, ktorým by som ju bol pre­pus­til? Alebo k­de kto je z mojich veriteľov, ktorému by som vás bol predal? Hľa, svojimi ne­právosťami ste sa predali, a pre vaše pre­stúpenia pre­pus­tená je vaša mater.

Evanjelický

1 Kde je pre­púšťací list vašej mat­ky, ktorým som ju pre­pus­til? Alebo kde je nie­kto z mojich veriteľov, ktorému by som vás bol predal? Len pre svoje viny boli ste predaní a pre vaše prie­stup­ky bola pre­pus­tená vaša mat­ka.

Ekumenický

1 Tak­to hovorí Hos­podin: Kde je priepust­ný list vašej mat­ky, ktorým som ju pre­pus­til? Alebo ktorému z mojich veriteľov som vás predal? Hľa, pre svoje viny ste boli predaní a pre vaše zločiny bola pre­pus­tená vaša mat­ka.

Bible21

1 Toto praví Hospodin: Kde je roz­lu­kový list vaší matky, se kterým jsem ji odehnal? Komu jsem se tak zadlužil, že bych mu vás mu­sel odprodat? To svý­mi hří­chy jste byli zaprodáni, vaše matka za­hná­na je vaši­mi vi­na­mi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček