EkumenickýIzaiáš47,8

Izaiáš 47:8

Teraz počuj toto: Ó nežná, ty, čo tróniš v bezpečí, čo si mys­líš: Ja a nik iný. Nezos­tanem vdovou a ne­spoz­nám stratu detí.


Verš v kontexte

7 Ty si po­vedala: Stále budem paňou. Ne­vzala si si to k srdcu, ne­pamätala si na budúc­nosť. 8 Teraz počuj toto: Ó nežná, ty, čo tróniš v bezpečí, čo si mys­líš: Ja a nik iný. Nezos­tanem vdovou a ne­spoz­nám stratu detí. 9 Oboje ťa pos­tih­ne v okamihu, v jeden deň: strata detí aj vdov­stvo ťa ú­pl­ne za­siah­nu na­priek mnohým tvojim čarom a pri veľkej sile tvojich kúzel.

späť na Izaiáš, 47

Príbuzné preklady Roháček

8 A tak teraz počuj toto, ty roz­košnico, ktorá sedíš bez­pečne, ktorá hovoríš vo svojom srd­ci: Ja som, a niet viacej krome mňa; nebudem sedieť vdova ani ne­poz­nám siroby.

Evanjelický

8 Teraz však počúvaj, roz­košnica, čo bývaš v bez­pečí a mys­líš si v srd­ci: Len ja som, a ni­kto viac; nebudem sedieť ako vdova, nezakúsim bez­det­nosť.

Ekumenický

8 Teraz počuj toto: Ó nežná, ty, čo tróniš v bezpečí, čo si mys­líš: Ja a nik iný. Nezos­tanem vdovou a ne­spoz­nám stratu detí.

Bible21

8 Teď tedy slyš, ty mi­lovnice rozkoší, která si sedíš v bez­pečí a v srd­ci mys­líš si: „Já – a kdo je víc? Nebudu vdovou, ne­při­jdu o děti!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček