RoháčekIzaiáš47,8

Izaiáš 47:8

A tak teraz počuj toto, ty roz­košnico, ktorá sedíš bez­pečne, ktorá hovoríš vo svojom srd­ci: Ja som, a niet viacej krome mňa; nebudem sedieť vdova ani ne­poz­nám siroby.


Verš v kontexte

7 A riek­la si: Budem na veky paňou, takže si ne­složila tých­to vecí vo svojom srd­ci; ne­pamätala si na to, jaký to bude mať koniec. 8 A tak teraz počuj toto, ty roz­košnico, ktorá sedíš bez­pečne, ktorá hovoríš vo svojom srd­ci: Ja som, a niet viacej krome mňa; nebudem sedieť vdova ani ne­poz­nám siroby. 9 Ale prij­de na teba to oboje náh­le, jed­ného dňa, siroba i vdov­stvo, v pl­nej miere prij­de na teba, oboje a to aj pri množs­tve tvojich čarov, pri veľkej sile tvojich bosorác­tiev,

späť na Izaiáš, 47

Príbuzné preklady Roháček

8 A tak teraz počuj toto, ty roz­košnico, ktorá sedíš bez­pečne, ktorá hovoríš vo svojom srd­ci: Ja som, a niet viacej krome mňa; nebudem sedieť vdova ani ne­poz­nám siroby.

Evanjelický

8 Teraz však počúvaj, roz­košnica, čo bývaš v bez­pečí a mys­líš si v srd­ci: Len ja som, a ni­kto viac; nebudem sedieť ako vdova, nezakúsim bez­det­nosť.

Ekumenický

8 Teraz počuj toto: Ó nežná, ty, čo tróniš v bezpečí, čo si mys­líš: Ja a nik iný. Nezos­tanem vdovou a ne­spoz­nám stratu detí.

Bible21

8 Teď tedy slyš, ty mi­lovnice rozkoší, která si sedíš v bez­pečí a v srd­ci mys­líš si: „Já – a kdo je víc? Nebudu vdovou, ne­při­jdu o děti!“