EkumenickýIzaiáš45,19

Izaiáš 45:19

Nehovoril som v skrytosti, v temnom kúte zeme. Ne­povedal som Jákobov­mu po­tom­stvu: Hľadaj­te ma v pustých zákutiach. Ja som Hos­podin. Hovorím, čo je správ­ne, oznamujem, čo je prav­divé.


Verš v kontexte

18 Lebo tak­to hovorí Hos­podin, stvoriteľ nebies: On je Boh, ktorý utvoril zem, urobil ju, on ju upev­nil. Ne­stvoril ju pus­tú, ale na bývanie ju utvoril. Ja som Hos­podin a iného niet. 19 Nehovoril som v skrytosti, v temnom kúte zeme. Ne­povedal som Jákobov­mu po­tom­stvu: Hľadaj­te ma v pustých zákutiach. Ja som Hos­podin. Hovorím, čo je správ­ne, oznamujem, čo je prav­divé. 20 Zhromaždite sa a príďte, pri­stúp­te spolu, za­chránení spomedzi národov. Nechápaví sú tí, čo nosia svoje drevené mod­ly a mod­lia sa k bohu, ktorý ne­pomôže.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

19 Nehovorím niek­de v ú­kryte, na tmavom mies­te zeme; ne­povedal som semenu Jakobov­mu: Hľadaj­te ma na pus­tine! Ja Hos­podin hovorím spraved­livosť, zves­tujem to, čo je pravé.

Evanjelický

19 Nehovoril som v skrytos­ti na tem­nom mies­te zeme. Jákobov­mu po­tom­stvu som ne­povedal: Hľadaj­te ma v práz­dnote! Ja, Hos­podin, hovorím prav­du, zves­tujem oprav­divo.

Ekumenický

19 Nehovoril som v skrytosti, v temnom kúte zeme. Ne­povedal som Jákobov­mu po­tom­stvu: Hľadaj­te ma v pustých zákutiach. Ja som Hos­podin. Hovorím, čo je správ­ne, oznamujem, čo je prav­divé.

Bible21

19 Ne­mlu­vil jsem pře­ce skrytě, v nějakém temném koutě země; neřekl jsem Jáko­bovým potomkům: „Hledejte mě v prázdnotě!“ Já jsem Hos­po­din, já mluvím prav­dua říkám, co je po­ctivé.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček