Bible21Izaiáš45,19

Izaiáš 45:19

Ne­mlu­vil jsem pře­ce skrytě, v nějakém temném koutě země; neřekl jsem Jáko­bovým potomkům: „Hledejte mě v prázdnotě!“ Já jsem Hos­po­din, já mluvím prav­dua říkám, co je po­ctivé.


Verš v kontexte

18 Nuže, toto praví stvoři­tel ne­be, Hospodin, ten Bůh, který zfor­moval zemi, který ji uči­nil a upevnil, který ji ne­stvořil, aby prázdná zůstala, ale k byd­lení ji zformoval: Já jsem Hos­po­di­na žádný jiný není. 19 Ne­mlu­vil jsem pře­ce skrytě, v nějakém temném koutě země; neřekl jsem Jáko­bovým potomkům: „Hledejte mě v prázdnotě!“ Já jsem Hos­po­din, já mluvím prav­dua říkám, co je po­ctivé. 20 Shro­máždě­te se a přijďte, uprchlíci z národů, spo­lu přistupte! Nechápou ti, kdo dřevěné mod­ly nosí, že se mod­lí k bo­hu, který ne­spasí.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

19 Nehovorím niek­de v ú­kryte, na tmavom mies­te zeme; ne­povedal som semenu Jakobov­mu: Hľadaj­te ma na pus­tine! Ja Hos­podin hovorím spraved­livosť, zves­tujem to, čo je pravé.

Evanjelický

19 Nehovoril som v skrytos­ti na tem­nom mies­te zeme. Jákobov­mu po­tom­stvu som ne­povedal: Hľadaj­te ma v práz­dnote! Ja, Hos­podin, hovorím prav­du, zves­tujem oprav­divo.

Ekumenický

19 Nehovoril som v skrytosti, v temnom kúte zeme. Ne­povedal som Jákobov­mu po­tom­stvu: Hľadaj­te ma v pustých zákutiach. Ja som Hos­podin. Hovorím, čo je správ­ne, oznamujem, čo je prav­divé.

Bible21

19 Ne­mlu­vil jsem pře­ce skrytě, v nějakém temném koutě země; neřekl jsem Jáko­bovým potomkům: „Hledejte mě v prázdnotě!“ Já jsem Hos­po­din, já mluvím prav­dua říkám, co je po­ctivé.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček