EkumenickýIzaiáš40,3

Izaiáš 40:3

Hlas volá: Na púšti pri­prav­te ces­tu Hos­podinovi, v stepi urov­naj­te chod­ník nášmu Bohu!


Verš v kontexte

2 Hovor­te k srdcu Jeruzalema a volaj­te mu, že sa skončila jeho ot­roc­ká služba, že je odčinená jeho vina, že do­stal z rúk Hos­podina dvoj­násob­ný trest za všet­ky svoje hriechy. 3 Hlas volá: Na púšti pri­prav­te ces­tu Hos­podinovi, v stepi urov­naj­te chod­ník nášmu Bohu! 4 Každé údolie nech sa zdvih­ne, každý vrch a kopec nech sa zníži. Všet­ko nerov­né nech sa vy­rov­ná a nech sa vy­rov­najú hr­bole,

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

3 Hlas volajúceho na púšti: Uprav­te ces­tu Hos­podinovu, urov­naj­te na pus­tine hrad­skú nášmu Bohu!

Evanjelický

3 Čuj, ktosi volá: Na púšti pri­pravuj­te ces­tu Hos­podinovi, na stepi urov­návaj­te hrad­skú nášmu Bohu!

Ekumenický

3 Hlas volá: Na púšti pri­prav­te ces­tu Hos­podinovi, v stepi urov­naj­te chod­ník nášmu Bohu!

Bible21

3 Hlas volajícího: „Připravte na pouš­ti ces­tu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu naše­mu!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček