RoháčekIzaiáš40,3

Izaiáš 40:3

Hlas volajúceho na púšti: Uprav­te ces­tu Hos­podinovu, urov­naj­te na pus­tine hrad­skú nášmu Bohu!


Verš v kontexte

2 Hovor­te k srd­cu Jeruzalemu a hlásaj­te mu, že sa do­pl­nila jeho bor­ba, že je od­pus­tená jeho ne­právosť, že vzal z ruky Hos­podinovej dvoj­násob­ne za všet­ky svoje hriechy. 3 Hlas volajúceho na púšti: Uprav­te ces­tu Hos­podinovu, urov­naj­te na pus­tine hrad­skú nášmu Bohu! 4 Každé údolie nech je zvýšené, a každý vrch a breh nech sú snížené, a bude to, čo je krivé, rovinou a hor­naté dolinou.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

3 Hlas volajúceho na púšti: Uprav­te ces­tu Hos­podinovu, urov­naj­te na pus­tine hrad­skú nášmu Bohu!

Evanjelický

3 Čuj, ktosi volá: Na púšti pri­pravuj­te ces­tu Hos­podinovi, na stepi urov­návaj­te hrad­skú nášmu Bohu!

Ekumenický

3 Hlas volá: Na púšti pri­prav­te ces­tu Hos­podinovi, v stepi urov­naj­te chod­ník nášmu Bohu!

Bible21

3 Hlas volajícího: „Připravte na pouš­ti ces­tu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu naše­mu!