EkumenickýIzaiáš40,4

Izaiáš 40:4

Každé údolie nech sa zdvih­ne, každý vrch a kopec nech sa zníži. Všet­ko nerov­né nech sa vy­rov­ná a nech sa vy­rov­najú hr­bole,


Verš v kontexte

3 Hlas volá: Na púšti pri­prav­te ces­tu Hos­podinovi, v stepi urov­naj­te chod­ník nášmu Bohu! 4 Každé údolie nech sa zdvih­ne, každý vrch a kopec nech sa zníži. Všet­ko nerov­né nech sa vy­rov­ná a nech sa vy­rov­najú hr­bole, 5 lebo sa zjaví Hos­podinova sláva a naraz ju uzrú všet­ci; lebo pre­hovorili ús­ta Hos­podina.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

4 Každé údolie nech je zvýšené, a každý vrch a breh nech sú snížené, a bude to, čo je krivé, rovinou a hor­naté dolinou.

Evanjelický

4 Nech sa zdvih­ne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všet­ko nerov­né nech je rovinou a hr­boľaté kraje rov­ným údolím;

Ekumenický

4 Každé údolie nech sa zdvih­ne, každý vrch a kopec nech sa zníži. Všet­ko nerov­né nech sa vy­rov­ná a nech sa vy­rov­najú hr­bole,

Bible21

4 Každé údo­lí ať je vyvýšeno, každá hora a výši­na ať poklesnou; co je hrbo­laté, ať je vyrovnáno, pahorkatina ať je plani­nou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček