EkumenickýIzaiáš40,2

Izaiáš 40:2

Hovor­te k srdcu Jeruzalema a volaj­te mu, že sa skončila jeho ot­roc­ká služba, že je odčinená jeho vina, že do­stal z rúk Hos­podina dvoj­násob­ný trest za všet­ky svoje hriechy.


Verš v kontexte

1 Po­tešuj­te, po­tešuj­te môj ľud, vraví váš Boh. 2 Hovor­te k srdcu Jeruzalema a volaj­te mu, že sa skončila jeho ot­roc­ká služba, že je odčinená jeho vina, že do­stal z rúk Hos­podina dvoj­násob­ný trest za všet­ky svoje hriechy. 3 Hlas volá: Na púšti pri­prav­te ces­tu Hos­podinovi, v stepi urov­naj­te chod­ník nášmu Bohu!

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

2 Hovor­te k srd­cu Jeruzalemu a hlásaj­te mu, že sa do­pl­nila jeho bor­ba, že je od­pus­tená jeho ne­právosť, že vzal z ruky Hos­podinovej dvoj­násob­ne za všet­ky svoje hriechy.

Evanjelický

2 Hovor­te k srd­cu Jeruzalema a pri­volávaj­te mu, že sa skončila jeho ot­roc­ká služba, zmierená je jeho vina, že do­stal z rúk Hos­podina dvoj­násob­ne za všet­ky svoje hriechy.

Ekumenický

2 Hovor­te k srdcu Jeruzalema a volaj­te mu, že sa skončila jeho ot­roc­ká služba, že je odčinená jeho vina, že do­stal z rúk Hos­podina dvoj­násob­ný trest za všet­ky svoje hriechy.

Bible21

2 Mluv­te lás­kyplně k Je­ruzalé­mua ohlašuj­te mu, že už skonči­la jeho poroba, že jeho vina je splacena, že ho svou ru­kou ztre­stal Hos­podin­dvojnásob za vše­chen jeho hřích.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček