EvanjelickýIzaiáš40,3

Izaiáš 40:3

Čuj, ktosi volá: Na púšti pri­pravuj­te ces­tu Hos­podinovi, na stepi urov­návaj­te hrad­skú nášmu Bohu!


Verš v kontexte

2 Hovor­te k srd­cu Jeruzalema a pri­volávaj­te mu, že sa skončila jeho ot­roc­ká služba, zmierená je jeho vina, že do­stal z rúk Hos­podina dvoj­násob­ne za všet­ky svoje hriechy. 3 Čuj, ktosi volá: Na púšti pri­pravuj­te ces­tu Hos­podinovi, na stepi urov­návaj­te hrad­skú nášmu Bohu! 4 Nech sa zdvih­ne každé údolie a nech sa zníži každý vrch i kopec. Všet­ko nerov­né nech je rovinou a hr­boľaté kraje rov­ným údolím;

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

3 Hlas volajúceho na púšti: Uprav­te ces­tu Hos­podinovu, urov­naj­te na pus­tine hrad­skú nášmu Bohu!

Evanjelický

3 Čuj, ktosi volá: Na púšti pri­pravuj­te ces­tu Hos­podinovi, na stepi urov­návaj­te hrad­skú nášmu Bohu!

Ekumenický

3 Hlas volá: Na púšti pri­prav­te ces­tu Hos­podinovi, v stepi urov­naj­te chod­ník nášmu Bohu!

Bible21

3 Hlas volajícího: „Připravte na pouš­ti ces­tu Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu naše­mu!