EkumenickýIzaiáš40,1

Izaiáš 40:1

Po­tešuj­te, po­tešuj­te môj ľud, vraví váš Boh.


Verš v kontexte

1 Po­tešuj­te, po­tešuj­te môj ľud, vraví váš Boh. 2 Hovor­te k srdcu Jeruzalema a volaj­te mu, že sa skončila jeho ot­roc­ká služba, že je odčinená jeho vina, že do­stal z rúk Hos­podina dvoj­násob­ný trest za všet­ky svoje hriechy. 3 Hlas volá: Na púšti pri­prav­te ces­tu Hos­podinovi, v stepi urov­naj­te chod­ník nášmu Bohu!

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

1 Po­tešuj­te, po­tešuj­te môj ľud! hovorí váš Bôh.

Evanjelický

1 Po­tešuj­te, po­tešuj­te môj ľud, vraví Boh váš.

Ekumenický

1 Po­tešuj­te, po­tešuj­te môj ľud, vraví váš Boh.

Bible21

1 Po­těšuj­te, po­těšuj­te lid můj, praví váš Bůh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček