EvanjelickýIzaiáš40,1

Izaiáš 40:1

Po­tešuj­te, po­tešuj­te môj ľud, vraví Boh váš.


Verš v kontexte

1 Po­tešuj­te, po­tešuj­te môj ľud, vraví Boh váš. 2 Hovor­te k srd­cu Jeruzalema a pri­volávaj­te mu, že sa skončila jeho ot­roc­ká služba, zmierená je jeho vina, že do­stal z rúk Hos­podina dvoj­násob­ne za všet­ky svoje hriechy. 3 Čuj, ktosi volá: Na púšti pri­pravuj­te ces­tu Hos­podinovi, na stepi urov­návaj­te hrad­skú nášmu Bohu!

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

1 Po­tešuj­te, po­tešuj­te môj ľud! hovorí váš Bôh.

Evanjelický

1 Po­tešuj­te, po­tešuj­te môj ľud, vraví Boh váš.

Ekumenický

1 Po­tešuj­te, po­tešuj­te môj ľud, vraví váš Boh.

Bible21

1 Po­těšuj­te, po­těšuj­te lid můj, praví váš Bůh.