EkumenickýIzaiáš4,2

Izaiáš 4:2

V ten deň bude Hos­podinov výhonok chválou a slávou, plod zeme pýchou a oz­dobou pre za­chránených z Izraela.


Verš v kontexte

1 V ten deň sa sedem žien chopí jed­ného chlapa a po­vedia: Vlast­ný chlieb budeme jesť a svoje šaty si ob­lečieme, len nech nás volajú tvojím menom, zbav nás našej po­tupy! 2 V ten deň bude Hos­podinov výhonok chválou a slávou, plod zeme pýchou a oz­dobou pre za­chránených z Izraela. 3 Kto zo­stane na Si­one a kto prežije v Jeruzaleme, bude sa volať svätým. Všet­ci, čo sú za­písaní v Jeruzaleme pre život,

späť na Izaiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 Toho dňa bude mlád­nik Hos­podinov na krásu a slávu a plod zeme na pýchu a okrasu unik­lým z Izraela.

Evanjelický

2 V ten deň bude výhonok Hos­podinov oz­dobou a slávou a ovocie krajiny bude pýchou a okrasou pre tých, čo budú za­chránení v Iz­raeli.

Ekumenický

2 V ten deň bude Hos­podinov výhonok chválou a slávou, plod zeme pýchou a oz­dobou pre za­chránených z Izraela.

Bible21

2 V ten den bude Hos­po­dinův výho­nek nád­herný a slavný a plod země bude chlou­bou a oz­do­bou pro ty z Iz­rae­le, kteří vy­váz­nou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček