EkumenickýIzaiáš4,3

Izaiáš 4:3

Kto zo­stane na Si­one a kto prežije v Jeruzaleme, bude sa volať svätým. Všet­ci, čo sú za­písaní v Jeruzaleme pre život,


Verš v kontexte

2 V ten deň bude Hos­podinov výhonok chválou a slávou, plod zeme pýchou a oz­dobou pre za­chránených z Izraela. 3 Kto zo­stane na Si­one a kto prežije v Jeruzaleme, bude sa volať svätým. Všet­ci, čo sú za­písaní v Jeruzaleme pre život, 4 keď Pán zmyje škvr­nu z dcér Si­ona, keď duchom súdu a stravujúcim dychom zo stredu Jeruzalema od­stráni krv.

späť na Izaiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 A stane sa, že tomu, kto ostane na Si­one unik­núc záhube, a kto zbud­ne v Jeruzaleme, bude sa hovoriť svätý, každému k­to bude zapísaný na život v Jeruzaleme,

Evanjelický

3 Ten, kto bude za­chránený na Si­one a zo­stane v Jeruzaleme, svätým sa bude volať, každý, kto je v Jeruzaleme za­písaný k životu,

Ekumenický

3 Kto zo­stane na Si­one a kto prežije v Jeruzaleme, bude sa volať svätým. Všet­ci, čo sú za­písaní v Jeruzaleme pre život,

Bible21

3 Kdo zůstane na Si­o­nu, kdo bude po­ne­chán v Je­ruzalémě, bude teh­dy na­zýván svatým, to­tiž každý, kdo je za­psán k živo­tu v Je­ruzalémě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček