EkumenickýIzaiáš38,6

Izaiáš 38:6

Vy­slobodím teba i toto mes­to z rúk asýr­skeho kráľa a budem toto mes­to ochraňovať.


Verš v kontexte

5 Choď a po­vedz Chiz­kijovi: Tak­to hovorí Hos­podin, Boh tvoj­ho otca Dávida: Vy­počul som tvoju mod­lit­bu, videl som tvoje sl­zy. Pri­dám teda k tvojmu veku ešte pät­násť rokov. 6 Vy­slobodím teba i toto mes­to z rúk asýr­skeho kráľa a budem toto mes­to ochraňovať. 7 A toto ti bude znamením od Hos­podina, že Hos­podin spl­ní slovo, ktoré ti dal.

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

6 a z ruky as­sýr­skeho kráľa ťa vy­trh­nem i toto mes­to a budem brániť toto mes­to a za­stávať ho.

Evanjelický

6 A vy­trh­nem teba i toto mes­to z hrs­ti asýr­skeho kráľa a budem záštitou tomuto mes­tu.

Ekumenický

6 Vy­slobodím teba i toto mes­to z rúk asýr­skeho kráľa a budem toto mes­to ochraňovať.

Bible21

6 Kro­mě toho vy­svo­bodím tebe i toto město z ru­kou asyr­ského krále a budu to město bránit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček