EkumenickýIzaiáš38,5

Izaiáš 38:5

Choď a po­vedz Chiz­kijovi: Tak­to hovorí Hos­podin, Boh tvoj­ho otca Dávida: Vy­počul som tvoju mod­lit­bu, videl som tvoje sl­zy. Pri­dám teda k tvojmu veku ešte pät­násť rokov.


Verš v kontexte

4 Vtedy Izai­ášovi za­znelo Hos­podinovo slovo: 5 Choď a po­vedz Chiz­kijovi: Tak­to hovorí Hos­podin, Boh tvoj­ho otca Dávida: Vy­počul som tvoju mod­lit­bu, videl som tvoje sl­zy. Pri­dám teda k tvojmu veku ešte pät­násť rokov. 6 Vy­slobodím teba i toto mes­to z rúk asýr­skeho kráľa a budem toto mes­to ochraňovať.

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

5 Iď a po­vieš Ezechiášovi: Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Dávida, tvoj­ho ot­ca: Počul som tvoju mod­lit­bu, videl som tvoje sl­zy. Hľa, pri­dám ku tvojim dňom pät­násť rokov

Evanjelický

5 Choď a po­vedz Chiz­kijovi: Tak­to vraví Hos­podin, Boh tvoj­ho otca Dávida: Vy­počul som tvoju mod­lit­bu, videl som tvoje sl­zy. Aj­hľa, pri­dám k tvoj­mu veku pät­násť rokov.

Ekumenický

5 Choď a po­vedz Chiz­kijovi: Tak­to hovorí Hos­podin, Boh tvoj­ho otca Dávida: Vy­počul som tvoju mod­lit­bu, videl som tvoje sl­zy. Pri­dám teda k tvojmu veku ešte pät­násť rokov.

Bible21

5 „Jdi a řekni Eze­chiášovi: Toto praví Hos­po­din, Bůh tvého otce Davi­da: Slyšel jsem tvou mod­lit­bu a vi­děl jsem tvé sl­zy. Hle, při­dám ti patnáct let živo­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček