EkumenickýIzaiáš35,3

Izaiáš 35:3

Po­z­dvih­nite ochab­nuté ruky, upevňuj­te pod­lomené kolená!


Verš v kontexte

2 Pre­kvitať bude a plesať, áno, za­plesá a zajasá, prij­me slávu Libanonu, nád­heru Kar­melu a Šárona. Oni uvidia Hos­podinovu slávu, velebu nášho Boha. 3 Po­z­dvih­nite ochab­nuté ruky, upevňuj­te pod­lomené kolená! 4 Po­vedz­te malomyseľným: Vzchop­te sa, neboj­te sa! Po­zrite, váš Boh! Príde s pomstou, Božou od­platou, on sám príde, aby vás za­chránil.

späť na Izaiáš, 35

Príbuzné preklady Roháček

3 Po­sil­nite spus­tené ruky zomd­lené a klesajúce kolená zmoc­nite.

Evanjelický

3 Po­sil­nite ochab­nuté ruky, upev­nite klesajúce kolená!

Ekumenický

3 Po­z­dvih­nite ochab­nuté ruky, upevňuj­te pod­lomené kolená!

Bible21

3 Do­dej­te síly ochabujícím rukám, zpevněte pod­lo­mená ko­le­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček