RoháčekIzaiáš35,3

Izaiáš 35:3

Po­sil­nite spus­tené ruky zomd­lené a klesajúce kolená zmoc­nite.


Verš v kontexte

2 bude, bude roz­košne kvit­núť a plesať, áno, plesať a radost­ne pre­spevovať; dá sa jej sláva Libanona, nád­hera Kar­mela a Sárona; ony uvidia slávu Hos­podinovu, nád­heru nášho Boha. 3 Po­sil­nite spus­tené ruky zomd­lené a klesajúce kolená zmoc­nite. 4 Po­vedz­te tým, ktorí sú bojaz­livého srd­ca: Buďte sil­ní! Neboj­te sa! Hľa, váš Bôh prij­de s pomstou, s odplatou Božou; on prij­de a spasí vás.

späť na Izaiáš, 35

Príbuzné preklady Roháček

3 Po­sil­nite spus­tené ruky zomd­lené a klesajúce kolená zmoc­nite.

Evanjelický

3 Po­sil­nite ochab­nuté ruky, upev­nite klesajúce kolená!

Ekumenický

3 Po­z­dvih­nite ochab­nuté ruky, upevňuj­te pod­lomené kolená!

Bible21

3 Do­dej­te síly ochabujícím rukám, zpevněte pod­lo­mená ko­le­na.