EvanjelickýIzaiáš35,3

Izaiáš 35:3

Po­sil­nite ochab­nuté ruky, upev­nite klesajúce kolená!


Verš v kontexte

2 Do­stane slávu Libanonu, nád­heru Kar­melu a Šárónu. Oni uvidia slávu Hos­podinovu, velebu nášho Boha. 3 Po­sil­nite ochab­nuté ruky, upev­nite klesajúce kolená! 4 Po­vedz­te zdeseným srd­ciam: Buďte sil­ní, neboj­te sa! Aj­hľa, váš Boh! Príde po­msta, Božia od­plata. On sám príde a za­chráni vás.

späť na Izaiáš, 35

Príbuzné preklady Roháček

3 Po­sil­nite spus­tené ruky zomd­lené a klesajúce kolená zmoc­nite.

Evanjelický

3 Po­sil­nite ochab­nuté ruky, upev­nite klesajúce kolená!

Ekumenický

3 Po­z­dvih­nite ochab­nuté ruky, upevňuj­te pod­lomené kolená!

Bible21

3 Do­dej­te síly ochabujícím rukám, zpevněte pod­lo­mená ko­le­na.