EkumenickýIzaiáš34,1

Izaiáš 34:1

Národy, pri­stúp­te a počúvaj­te, načúvaj­te, ľudia! Nech počúva zem a to, čo ju na­pĺňa, svet a všet­ko, čo z neho vzišlo.


Verš v kontexte

1 Národy, pri­stúp­te a počúvaj­te, načúvaj­te, ľudia! Nech počúva zem a to, čo ju na­pĺňa, svet a všet­ko, čo z neho vzišlo. 2 Lebo Hos­podin je na­hnevaný na všet­ky národy, je roz­horčený na všet­ky ich voj­ská, pod­robil ich kliat­be záhuby, vy­dal ich na za­bitie. 3 Ich za­bití budú po­hodení, z ich mŕt­vol bude vy­chádzať zápach, vr­chy roz­mok­nú od ich kr­vi.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

1 Pri­stúp­te, národy, aby ste počuly, a ľudia, po­zoruj­te ušami! Nech počuje zem i jej náp­lň, okruh sveta i všet­ky jeho plody!

Evanjelický

1 Pri­stúp­te, kmene, aby ste počuli, a načúvaj­te, národy! Nech čuje zem, i čo ju na­pĺňa, svet, a všet­ko, čo ras­tie na ňom!

Ekumenický

1 Národy, pri­stúp­te a počúvaj­te, načúvaj­te, ľudia! Nech počúva zem a to, čo ju na­pĺňa, svet a všet­ko, čo z neho vzišlo.

Bible21

1 Přistup­te, náro­dy, ať to slyšíte, pozorně to, li­dé, sledujte! Ať po­s­lou­chá země i všech­no v ní, svět i vše, co na něm vy­raší:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček