EkumenickýIzaiáš34,3

Izaiáš 34:3

Ich za­bití budú po­hodení, z ich mŕt­vol bude vy­chádzať zápach, vr­chy roz­mok­nú od ich kr­vi.


Verš v kontexte

2 Lebo Hos­podin je na­hnevaný na všet­ky národy, je roz­horčený na všet­ky ich voj­ská, pod­robil ich kliat­be záhuby, vy­dal ich na za­bitie. 3 Ich za­bití budú po­hodení, z ich mŕt­vol bude vy­chádzať zápach, vr­chy roz­mok­nú od ich kr­vi. 4 Všet­ky nebes­ké zá­stupy ochab­nú, nebesia sa zvinú ako zvitok a celé ich voj­sko zo­slab­ne, ako keď väd­ne lís­tie z viniča a padá ako z figovníka.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

3 Ich po­bití budú ta po­vr­hnutí, a z ich mŕt­vych tiel bude vy­stupovať sm­rad, a vrchy sa rozp­lynú od ich kr­vi,

Evanjelický

3 Ich po­bitých po­hodia, vznesie sa zápach z ich mŕt­vol, vr­chy sa roz­pus­tia od ich krvi

Ekumenický

3 Ich za­bití budú po­hodení, z ich mŕt­vol bude vy­chádzať zápach, vr­chy roz­mok­nú od ich kr­vi.

Bible21

3 Je­jich za­bi­tí bu­dou pohozeni, zapáchat bu­dou je­jich mrtvoly, hory se je­jich krví rozmočí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček