EvanjelickýIzaiáš34,1

Izaiáš 34:1

Pri­stúp­te, kmene, aby ste počuli, a načúvaj­te, národy! Nech čuje zem, i čo ju na­pĺňa, svet, a všet­ko, čo ras­tie na ňom!


Verš v kontexte

1 Pri­stúp­te, kmene, aby ste počuli, a načúvaj­te, národy! Nech čuje zem, i čo ju na­pĺňa, svet, a všet­ko, čo ras­tie na ňom! 2 Lebo Hos­podin je na­hnevaný na všet­ky národy a naz­los­tený na ich všet­ky voj­ská. Určil ich hubiacej kliat­be, vy­dal ich na za­bitie. 3 Ich po­bitých po­hodia, vznesie sa zápach z ich mŕt­vol, vr­chy sa roz­pus­tia od ich krvi

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

1 Pri­stúp­te, národy, aby ste počuly, a ľudia, po­zoruj­te ušami! Nech počuje zem i jej náp­lň, okruh sveta i všet­ky jeho plody!

Evanjelický

1 Pri­stúp­te, kmene, aby ste počuli, a načúvaj­te, národy! Nech čuje zem, i čo ju na­pĺňa, svet, a všet­ko, čo ras­tie na ňom!

Ekumenický

1 Národy, pri­stúp­te a počúvaj­te, načúvaj­te, ľudia! Nech počúva zem a to, čo ju na­pĺňa, svet a všet­ko, čo z neho vzišlo.

Bible21

1 Přistup­te, náro­dy, ať to slyšíte, pozorně to, li­dé, sledujte! Ať po­s­lou­chá země i všech­no v ní, svět i vše, co na něm vy­raší: