EkumenickýIzaiáš34,2

Izaiáš 34:2

Lebo Hos­podin je na­hnevaný na všet­ky národy, je roz­horčený na všet­ky ich voj­ská, pod­robil ich kliat­be záhuby, vy­dal ich na za­bitie.


Verš v kontexte

1 Národy, pri­stúp­te a počúvaj­te, načúvaj­te, ľudia! Nech počúva zem a to, čo ju na­pĺňa, svet a všet­ko, čo z neho vzišlo. 2 Lebo Hos­podin je na­hnevaný na všet­ky národy, je roz­horčený na všet­ky ich voj­ská, pod­robil ich kliat­be záhuby, vy­dal ich na za­bitie. 3 Ich za­bití budú po­hodení, z ich mŕt­vol bude vy­chádzať zápach, vr­chy roz­mok­nú od ich kr­vi.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo Hos­podin je roz­hnevaný na všet­ky národy a rozľútený na všet­ko ich voj­sko, vy­riek­ne nad nimi kliat­bu ú­pl­nej záhuby a zkazí ich, vy­dá ich na po­bitie.

Evanjelický

2 Lebo Hos­podin je na­hnevaný na všet­ky národy a naz­los­tený na ich všet­ky voj­ská. Určil ich hubiacej kliat­be, vy­dal ich na za­bitie.

Ekumenický

2 Lebo Hos­podin je na­hnevaný na všet­ky národy, je roz­horčený na všet­ky ich voj­ská, pod­robil ich kliat­be záhuby, vy­dal ich na za­bitie.

Bible21

2 Hos­po­din se hněvá na všech­ny národy, zlobí se na všech­ny je­jich zástupy;jako pro­klaté je vyhladí, vydá je krvepro­li­tí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček