EkumenickýIzaiáš31,4

Izaiáš 31:4

Hos­podin pre­hovoril ku mne tak­to: Ako lev i levíča ručia nad svojou korisťou — hoci by na nich kričali mnohí pas­tieri, ich hlasu sa nezľak­nú a pred ich krikom sa ne­stiah­nu —, tak zo­stúpi Hos­podin zá­stupov, aby bojoval na vr­chu Si­on, na jeho vy­výšenine.


Verš v kontexte

3 Egypťania sú ľudia, nie Boh, ich kone sú telo, nie duch. Až Hos­podin vy­strie svoju ruku, po­tkne sa po­moc­ník, pad­ne aj ten, komu po­máhal, a všet­ci spolu za­hynú. 4 Hos­podin pre­hovoril ku mne tak­to: Ako lev i levíča ručia nad svojou korisťou — hoci by na nich kričali mnohí pas­tieri, ich hlasu sa nezľak­nú a pred ich krikom sa ne­stiah­nu —, tak zo­stúpi Hos­podin zá­stupov, aby bojoval na vr­chu Si­on, na jeho vy­výšenine. 5 Ako vznášajúce sa vtáky, tak za­tieni Hos­podin zá­stupov Jeruzalem, ochráni ho a vy­slobodí, ušet­rí ho a za­chráni.

späť na Izaiáš, 31

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo tak­to mi riekol Hos­podin: Ako keď vrčí lev alebo ľvíča nad svojou korisťou, hoci sa svolá proti nemu hromada pas­tierov, že sa nezľak­ne ich hlasu ani sa nek­rčí ­strachom pred ich lomozom, tak sos­túpi Hos­podin Zá­stupov, aby vojoval na vr­chu Si­one a na jeho pa­hr­be.

Evanjelický

4 Lebo tak­to mi riekol Hos­podin: Ako vrčí nad svojou korisťou lev a levíča, proti ktorému zvolajú množs­tvo pas­tierov, ale nezľak­ne sa ich hlasu a ne­stiah­ne sa pred ich hučaním, tak zo­stúpi Hos­podin moc­nos­tí bojovať na vr­chu Sion a na jeho pahor­ku.

Ekumenický

4 Hos­podin pre­hovoril ku mne tak­to: Ako lev i levíča ručia nad svojou korisťou — hoci by na nich kričali mnohí pas­tieri, ich hlasu sa nezľak­nú a pred ich krikom sa ne­stiah­nu —, tak zo­stúpi Hos­podin zá­stupov, aby bojoval na vr­chu Si­on, na jeho vy­výšenine.

Bible21

4 Toto mi ře­kl Hospodin: Jako lev vrčící, jako král zvířat nad svou kořis­tí – i když se na něj sběhnou pastýři, jejich křiku se ne­děsía je­jich hluk ho ne­plaší – právě tak se­stoupí Hos­po­din zástupů, aby bo­joval o horu Sion a její návrší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček