EkumenickýIzaiáš31,2

Izaiáš 31:2

Lenže aj on je múd­ry. Pri­vedie zlo, svoje slová ne­od­volá; po­vs­tane proti domu zločin­cov a proti po­moc­níkom páchateľov zla.


Verš v kontexte

1 Beda tým, čo zo­stupujú po po­moc do Egyp­ta, spoliehajú sa na kone, za­kladajú si na vozoch, lebo ich je mnoho, a na jazd­coch, lebo sú veľmi moc­ní, ale u Svätého v Izraeli po­moc nehľadajú, Hos­podina sa nedopytujú. 2 Lenže aj on je múd­ry. Pri­vedie zlo, svoje slová ne­od­volá; po­vs­tane proti domu zločin­cov a proti po­moc­níkom páchateľov zla. 3 Egypťania sú ľudia, nie Boh, ich kone sú telo, nie duch. Až Hos­podin vy­strie svoju ruku, po­tkne sa po­moc­ník, pad­ne aj ten, komu po­máhal, a všet­ci spolu za­hynú.

späť na Izaiáš, 31

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale aj on je mud­ry a uvedie zlé a ne­od­s­tráni ani ne­od­volá svojich slov, ale po­vs­tane proti domu zlost­níkov a proti po­moci tých, ktorí páchajú ne­právosť.

Evanjelický

2 Ale aj On je múd­ry a pri­vedie po­hromu a svoje slová ne­stiah­ne späť. Po­staví sa proti domom zločin­cov a proti po­moci činiteľov ne­právos­ti.

Ekumenický

2 Lenže aj on je múd­ry. Pri­vedie zlo, svoje slová ne­od­volá; po­vs­tane proti domu zločin­cov a proti po­moc­níkom páchateľov zla.

Bible21

2 I on je však moud­rý! Způsobí neštěstí, svá slova nezmění: Povstane pro­ti domu bídáků, proti po­mo­cníkům zločin­ců.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček