EkumenickýIzaiáš31,1

Izaiáš 31:1

Beda tým, čo zo­stupujú po po­moc do Egyp­ta, spoliehajú sa na kone, za­kladajú si na vozoch, lebo ich je mnoho, a na jazd­coch, lebo sú veľmi moc­ní, ale u Svätého v Izraeli po­moc nehľadajú, Hos­podina sa nedopytujú.


Verš v kontexte

1 Beda tým, čo zo­stupujú po po­moc do Egyp­ta, spoliehajú sa na kone, za­kladajú si na vozoch, lebo ich je mnoho, a na jazd­coch, lebo sú veľmi moc­ní, ale u Svätého v Izraeli po­moc nehľadajú, Hos­podina sa nedopytujú. 2 Lenže aj on je múd­ry. Pri­vedie zlo, svoje slová ne­od­volá; po­vs­tane proti domu zločin­cov a proti po­moc­níkom páchateľov zla. 3 Egypťania sú ľudia, nie Boh, ich kone sú telo, nie duch. Až Hos­podin vy­strie svoju ruku, po­tkne sa po­moc­ník, pad­ne aj ten, komu po­máhal, a všet­ci spolu za­hynú.

späť na Izaiáš, 31

Príbuzné preklady Roháček

1 Beda tým, ktorí idú dolu do Egyp­ta o po­moc a spoliehajú sa na kone a nadejú sa na vozy, pre­tože ich je mnoho, a na jazd­cov, pre­tože sú veľmi moc­ní, a nehľadia na Svätého Iz­raelov­ho a nehľadajú Hos­podina.

Evanjelický

1 Beda tým, ktorí tiah­nu do Egyp­ta pre po­moc, spoliehajú sa na kone a dúfajú vo vozy, lebo ich je mnoho, a na kone, keďže sú moc­né! Ale nehľadia na Svätého v Iz­raeli a Hos­podina nehľadajú.

Ekumenický

1 Beda tým, čo zo­stupujú po po­moc do Egyp­ta, spoliehajú sa na kone, za­kladajú si na vozoch, lebo ich je mnoho, a na jazd­coch, lebo sú veľmi moc­ní, ale u Svätého v Izraeli po­moc nehľadajú, Hos­podina sa nedopytujú.

Bible21

1 Běda těm, kdo hledají po­moc v Egyptě, spoléhají se na koně, doufají ve vo­zy, že jich to­lik je, a jezd­ců že je bezpočet, k Svaté­mu iz­rael­ské­mu ale nehledí, Hospodina hledat ne­ch­tějí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček