EkumenickýIzaiáš30,23

Izaiáš 30:23

Zošle dážď na tvoje osivo, ktoré za­seješ na poli, a chlieb z úrody poľa bude výdat­ný a výživ­ný. V ten deň sa bude pásť tvoje stádo na šírej lúke.


Verš v kontexte

22 Nečis­tými sa ti stanú tvoje mod­ly po­tia­hnuté strieb­rom a po­zlátené uliate sošky. Ako nečis­té ich od­hodíš a po­vieš: Von! 23 Zošle dážď na tvoje osivo, ktoré za­seješ na poli, a chlieb z úrody poľa bude výdat­ný a výživ­ný. V ten deň sa bude pásť tvoje stádo na šírej lúke. 24 Voly a os­ly, čo ob­rábajú zem, budú žrať výdat­né solené kr­mivo zo zrna pre­osiateho lopatou a vejačkou.

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

23 A dá i dážď na tvoje semä, ktorým po­seješ s­voju zem, a chlieb z úrody zeme, ktorý bude šťav­natý a výživ­ný; tvoj dobytok sa bude pásť toho dňa na širokom pas­tvis­ku.

Evanjelický

23 A On dá dážď na tvoje osivo, ktorým ob­seješ pôdu, a chlieb, ktorý pôda urodí, bude výživ­ný a bohatý. A v ten deň tvoje stádo bude sa pásť na širokej lúke.

Ekumenický

23 Zošle dážď na tvoje osivo, ktoré za­seješ na poli, a chlieb z úrody poľa bude výdat­ný a výživ­ný. V ten deň sa bude pásť tvoje stádo na šírej lúke.

Bible21

23 On také sešle déšť tvé­mu se­meni, které roz­síváš na ze­mi, a pokrm, který země urodí, bude vy­datný a bo­hatý. Tvůj do­by­tek se bude v ten den pást na ši­rých pas­t­vinách.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček