EkumenickýIzaiáš30,24

Izaiáš 30:24

Voly a os­ly, čo ob­rábajú zem, budú žrať výdat­né solené kr­mivo zo zrna pre­osiateho lopatou a vejačkou.


Verš v kontexte

23 Zošle dážď na tvoje osivo, ktoré za­seješ na poli, a chlieb z úrody poľa bude výdat­ný a výživ­ný. V ten deň sa bude pásť tvoje stádo na šírej lúke. 24 Voly a os­ly, čo ob­rábajú zem, budú žrať výdat­né solené kr­mivo zo zrna pre­osiateho lopatou a vejačkou. 25 Na každom vy­sokom vr­chu a na každom vy­výšenom kop­ci budú po­toky, vod­né prúdy v deň veľkého vraždenia, keď budú padať veže.

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

24 A voly a mladí os­li, ktorí budú ob­rábať zem, budú žrať krm, solený a miešaný, ktorý bude pre­viaty lopatou a vejačkou.

Evanjelický

24 Voly a os­ly, ktoré ob­rábajú pôdu, budú žrať solený miešaný ob­rok, ktorý im na­sypú lopatou a vejačkou.

Ekumenický

24 Voly a os­ly, čo ob­rábajú zem, budú žrať výdat­né solené kr­mivo zo zrna pre­osiateho lopatou a vejačkou.

Bible21

24 Býci i osli, kteří ob­dělávají ze­mi, se bu­dou kr­mit pící šťavna­tou, čechranou vi­dle­mi a lopa­tou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček