EkumenickýIzaiáš30,18

Izaiáš 30:18

Pre­to Hos­podin čaká, aby sa zmiloval nad vami, a vstáva, aby vás omilos­til, veď Hos­podin je Bohom práva. Blaho­slavení sú všet­ci, čo ho očakávajú.


Verš v kontexte

17 Tisíc z vás zuteká pred hroz­bou jed­ného, a pred hroz­bou piatich utečiete všet­ci, kým nezos­tanete ako opus­tený stožiar na vr­chole hory a ako znak na pahor­ku. 18 Pre­to Hos­podin čaká, aby sa zmiloval nad vami, a vstáva, aby vás omilos­til, veď Hos­podin je Bohom práva. Blaho­slavení sú všet­ci, čo ho očakávajú. 19 Ľud na Si­one, ty, čo bývaš v Jeruzaleme, nebudeš viac plakať. Iste sa nad tebou zľutuje, keď budeš k nemu volať; keď ťa bude počuť, od­povie ti.

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

18 A pre­to bude očakávať Hos­podin, aby sa zmiloval nad vami, a pre­to sa vy­výši, aby sa zľutoval nad vami - ; lebo Hos­podin je Bohom súdu. Blaho­slavení všetci, ktorí očakávajú na neho.

Evanjelický

18 Hos­podin čaká, aby vás omilos­til, dvíha sa, aby vám prejavil milo­sr­den­stvo; lebo Hos­podin je Bohom práva; blaho­slavený každý, kto Ho očakáva.

Ekumenický

18 Pre­to Hos­podin čaká, aby sa zmiloval nad vami, a vstáva, aby vás omilos­til, veď Hos­podin je Bohom práva. Blaho­slavení sú všet­ci, čo ho očakávajú.

Bible21

18 Hos­po­din čeká, aby se nad vá­mi smiloval, povstane, aby se nad vá­mi slitoval. Hospodin je pře­ce Bo­hem práva – blaze každé­mu, kdo na něj očekává!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček