EkumenickýIzaiáš30,20

Izaiáš 30:20

Pán vám síce dával chlieb úz­kos­ti a vodu ú­tlaku, ale tvoj učiteľ sa už ne­schová. Na vlast­né oči uvidíš svoj­ho učiteľa


Verš v kontexte

19 Ľud na Si­one, ty, čo bývaš v Jeruzaleme, nebudeš viac plakať. Iste sa nad tebou zľutuje, keď budeš k nemu volať; keď ťa bude počuť, od­povie ti. 20 Pán vám síce dával chlieb úz­kos­ti a vodu ú­tlaku, ale tvoj učiteľ sa už ne­schová. Na vlast­né oči uvidíš svoj­ho učiteľa 21 a na vlast­né uši budeš počuť za sebou slovo: Toto je ces­ta, kráčaj­te po nej! , — hoci ty by si chcel ísť na­pravo alebo naľavo.

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

20 A keď vám i dá Pán chleba úz­kos­ti a vody útis­ku, ale nebudú viacej skrytí tvoji učitelia, a tvoje oči budú vidieť tvojich učiteľov;

Evanjelický

20 Hoci vám dal Pán chlieb biedy a vodu súženia, tvoj Učiteľ sa ne­schová, tvoje oči uzrú tvoj­ho Učiteľa

Ekumenický

20 Pán vám síce dával chlieb úz­kos­ti a vodu ú­tlaku, ale tvoj učiteľ sa už ne­schová. Na vlast­né oči uvidíš svoj­ho učiteľa

Bible21

20 I když vám Pán dává chléb soužení a vodu po­ro­by, tvůj Uči­tel však ne­zůstane skryt – svého Uči­te­le na vlastní oči uvi­díš!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček