EkumenickýIzaiáš30,15

Izaiáš 30:15

Tak­to hovorí Pán, Hos­podin, Svätý Iz­raela: V obrátení a upokojení bude vaša zá­chrana, v stíšení a dôvere bude vaša sila, ale vy nech­cete,


Verš v kontexte

14 Roz­bije sa ako hlinený hr­niec, neľútost­ne tresk­nutý, takže sa v jeho črepoch nenáj­de úlomok na odo­beranie ohňa z vatry alebo načieranie vody z mláky. 15 Tak­to hovorí Pán, Hos­podin, Svätý Iz­raela: V obrátení a upokojení bude vaša zá­chrana, v stíšení a dôvere bude vaša sila, ale vy nech­cete, 16 hovoríte: Nie! Utečme na koňoch! — Budete teda utekať! Na rých­lych koňoch uháňaj­me! Rých­li budú aj vaši prena­sledovatelia!

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

15 Lebo tak­to hovorí Pán Hos­podin, Svätý Iz­raelov: Keď sa ob­rátite a upokojíte sa, budete za­chránení; v utíšení sa a v dúfaní bude vaša sila. Ale nech­cete,

Evanjelický

15 Lebo tak­to vraví Pán, Hos­podin, Svätý Iz­raela: V ob­rátení a upokojení bude vaša zá­chrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila. Ale nech­celi ste

Ekumenický

15 Tak­to hovorí Pán, Hos­podin, Svätý Iz­raela: V obrátení a upokojení bude vaša zá­chrana, v stíšení a dôvere bude vaša sila, ale vy nech­cete,

Bible21

15 Toto praví Panovník Hos­po­din, Svatý izraelský: V ob­rácení a spoči­nutí je vaše bezpečí, v kli­du a spo­leh­nutí vaše vítězství; vy jste však ne­ch­tě­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček