EkumenickýIzaiáš30,16

Izaiáš 30:16

hovoríte: Nie! Utečme na koňoch! — Budete teda utekať! Na rých­lych koňoch uháňaj­me! Rých­li budú aj vaši prena­sledovatelia!


Verš v kontexte

15 Tak­to hovorí Pán, Hos­podin, Svätý Iz­raela: V obrátení a upokojení bude vaša zá­chrana, v stíšení a dôvere bude vaša sila, ale vy nech­cete, 16 hovoríte: Nie! Utečme na koňoch! — Budete teda utekať! Na rých­lych koňoch uháňaj­me! Rých­li budú aj vaši prena­sledovatelia! 17 Tisíc z vás zuteká pred hroz­bou jed­ného, a pred hroz­bou piatich utečiete všet­ci, kým nezos­tanete ako opus­tený stožiar na vr­chole hory a ako znak na pahor­ku.

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

16 lež hovoríte: Nie, ale na koňoch utečieme. Pre­to aj budete utekať! Na rých­lych uj­deme. Pre­to aj budú rých­li tí, ktorí vás budú stíhať.

Evanjelický

16 a po­vedali ste: Nie! Na koňoch chceme utekať. Pre­to budete utekať! Na rých­lych vozoch chceme jaz­diť. Pre­to rých­li budú tí, čo vás prena­sledujú!

Ekumenický

16 hovoríte: Nie! Utečme na koňoch! — Budete teda utekať! Na rých­lych koňoch uháňaj­me! Rých­li budú aj vaši prena­sledovatelia!

Bible21

16 Řek­li jste: „Niko­li, uteče­me na koních!“ Nuže, bu­dete mu­set utíkat. „Uhánět bu­dem na rych­lých vranících!“ Nuže, bu­dou vás rych­le pronásledovat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček