EkumenickýIzaiáš30,14

Izaiáš 30:14

Roz­bije sa ako hlinený hr­niec, neľútost­ne tresk­nutý, takže sa v jeho črepoch nenáj­de úlomok na odo­beranie ohňa z vatry alebo načieranie vody z mláky.


Verš v kontexte

13 Táto ne­právosť sa vám stane ot­vorenou trh­linou na vy­sokom múre, čo sa už-už zo­sype, jeho pád príde zrazu a náh­le. 14 Roz­bije sa ako hlinený hr­niec, neľútost­ne tresk­nutý, takže sa v jeho črepoch nenáj­de úlomok na odo­beranie ohňa z vatry alebo načieranie vody z mláky. 15 Tak­to hovorí Pán, Hos­podin, Svätý Iz­raela: V obrátení a upokojení bude vaša zá­chrana, v stíšení a dôvere bude vaša sila, ale vy nech­cete,

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

14 a roz­razí ho, jako niek­to rozrazí hr­nčiar­sku nádobu roz­bitú, nezľutuje sa, takže sa nenaj­de z nej, keď sa raz roz­bije, ani črep na­brať doň ohňa z oh­nišťa alebo načrieť vody z jamy.

Evanjelický

14 Rozt­repú ju, ako sa roz­bíja hr­nčiar­ska nádoba, neúp­ros­ne roz­bitá, takže medzi jej úlom­kami sa nenáj­de črep na na­bratie ohňa z pah­reby a načretie vody z kaluže.

Ekumenický

14 Roz­bije sa ako hlinený hr­niec, neľútost­ne tresk­nutý, takže sa v jeho črepoch nenáj­de úlomok na odo­beranie ohňa z vatry alebo načieranie vody z mláky.

Bible21

14 Jak hliněný džbán roz­bi­ta bude na kusy, bez mi­losti se roztříští, takže se nena­jde mezi úlomkyani střep na žhavé uhlí­kyne­bo k nabrání vody ze stud­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček