EkumenickýIzaiáš29,24

Izaiáš 29:24

Zblúdení duchom zís­kajú po­znanie, re­ptajúci prij­mú po­učenie.


Verš v kontexte

22 Pre­to Hos­podin, ktorý vy­kúpil Ab­raháma, hovorí Jákobov­mu domu tak­to: Od­teraz sa už Jákob nebude han­biť, jeho tvár už nez­bled­ne. 23 Lebo keď uvidí svoje deti, dielo mojich rúk vo svojom strede, po­svätí moje meno, po­svätí Svätého Jákobov­ho, v bázni sa bude triasť pred Bohom Iz­raela. 24 Zblúdení duchom zís­kajú po­znanie, re­ptajúci prij­mú po­učenie.

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

24 A tak po­znajú tí, ktorí blúdia duchom, roz­um, a re­ptáci sa na­učia umu.

Evanjelický

24 zblúdilí duchom zís­kajú roz­um­nosť a re­ptajúci prij­mú po­učenie.

Ekumenický

24 Zblúdení duchom zís­kajú po­znanie, re­ptajúci prij­mú po­učenie.

Bible21

24 Ro­zum do­stanou du­chem bloudícía ti, kdo re­pta­li, se dají poučit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček