EkumenickýIzaiáš29,22

Izaiáš 29:22

Pre­to Hos­podin, ktorý vy­kúpil Ab­raháma, hovorí Jákobov­mu domu tak­to: Od­teraz sa už Jákob nebude han­biť, jeho tvár už nez­bled­ne.


Verš v kontexte

21 čo ob­viňovali človeka pre jed­no slovo, čo sud­covi v bráne klád­li osíd­la, čo za nič súdili spravod­livého. 22 Pre­to Hos­podin, ktorý vy­kúpil Ab­raháma, hovorí Jákobov­mu domu tak­to: Od­teraz sa už Jákob nebude han­biť, jeho tvár už nez­bled­ne. 23 Lebo keď uvidí svoje deti, dielo mojich rúk vo svojom strede, po­svätí moje meno, po­svätí Svätého Jákobov­ho, v bázni sa bude triasť pred Bohom Iz­raela.

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

22 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin domu Jakobov­mu, ten, ktorý vy­kúpil Ab­raháma: Teraz sa nebude han­biť Jakob, ani teraz nebude bled­núť jeho tvár;

Evanjelický

22 Pre­to domu Jákobov­mu tak­to vraví Hos­podin, ktorý vy­kúpil Ab­raháma: Nebude už Jákob za­han­bený a nez­bled­ne už jeho tvár.

Ekumenický

22 Pre­to Hos­podin, ktorý vy­kúpil Ab­raháma, hovorí Jákobov­mu domu tak­to: Od­teraz sa už Jákob nebude han­biť, jeho tvár už nez­bled­ne.

Bible21

22 A pro­to Hos­po­din, jenž vy­kou­pil Abraha­ma, říká o domu Jákobovu: Jákob už ne­bu­de dále zahanben, blednout stra­chy už více ne­bu­de.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček