EkumenickýIzaiáš29,23

Izaiáš 29:23

Lebo keď uvidí svoje deti, dielo mojich rúk vo svojom strede, po­svätí moje meno, po­svätí Svätého Jákobov­ho, v bázni sa bude triasť pred Bohom Iz­raela.


Verš v kontexte

22 Pre­to Hos­podin, ktorý vy­kúpil Ab­raháma, hovorí Jákobov­mu domu tak­to: Od­teraz sa už Jákob nebude han­biť, jeho tvár už nez­bled­ne. 23 Lebo keď uvidí svoje deti, dielo mojich rúk vo svojom strede, po­svätí moje meno, po­svätí Svätého Jákobov­ho, v bázni sa bude triasť pred Bohom Iz­raela. 24 Zblúdení duchom zís­kajú po­znanie, re­ptajúci prij­mú po­učenie.

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

23 lebo keď bude vidieť, jeho deti, dielo mojich rúk vo svojom strede, budú po­sväcovať moje meno a budú po­sväcovať svätého Jakobov­ho a pôsobiť to, aby sa každý bál Boha Iz­raelov­ho.

Evanjelický

23 Lebo keď vo svojom strede uvidí dielo mojich rúk, jeho deti po­svätia Svätého Jákobov­ho, báť sa budú Iz­raela;

Ekumenický

23 Lebo keď uvidí svoje deti, dielo mojich rúk vo svojom strede, po­svätí moje meno, po­svätí Svätého Jákobov­ho, v bázni sa bude triasť pred Bohom Iz­raela.

Bible21

23 Až ve svém stře­du uvi­dísvé dě­ti, dílo ru­kou mých, tehdy mé jméno posvětí, Svatému Jáko­bovu sva­tost přisoudí; před Bo­hem Iz­rae­le bu­dou bázeň mít.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček