Bible21Izaiáš29,24

Izaiáš 29:24

Ro­zum do­stanou du­chem bloudícía ti, kdo re­pta­li, se dají poučit.


Verš v kontexte

22 A pro­to Hos­po­din, jenž vy­kou­pil Abraha­ma, říká o domu Jákobovu: Jákob už ne­bu­de dále zahanben, blednout stra­chy už více ne­bu­de. 23 Až ve svém stře­du uvi­dísvé dě­ti, dílo ru­kou mých, tehdy mé jméno posvětí, Svatému Jáko­bovu sva­tost přisoudí; před Bo­hem Iz­rae­le bu­dou bázeň mít. 24 Ro­zum do­stanou du­chem bloudícía ti, kdo re­pta­li, se dají poučit.

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

24 A tak po­znajú tí, ktorí blúdia duchom, roz­um, a re­ptáci sa na­učia umu.

Evanjelický

24 zblúdilí duchom zís­kajú roz­um­nosť a re­ptajúci prij­mú po­učenie.

Ekumenický

24 Zblúdení duchom zís­kajú po­znanie, re­ptajúci prij­mú po­učenie.

Bible21

24 Ro­zum do­stanou du­chem bloudícía ti, kdo re­pta­li, se dají poučit.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček