EkumenickýIzaiáš28,22

Izaiáš 28:22

Ne­vys­mievaj­te sa však, aby vám ne­spev­neli okovy, lebo som počul o skaze, o tom, čo roz­hodol Pán, Hos­podin zá­stupov, nad celou zemou.


Verš v kontexte

21 Veď Hos­podin po­vs­tane ako na vr­chu Peracím a rozoh­ní sa ako v údolí Gibeón, aby uskutočnil svoje dielo, zvlášt­ne dielo, aby vy­konal svoju prácu — ne­zvyčaj­nú prácu. 22 Ne­vys­mievaj­te sa však, aby vám ne­spev­neli okovy, lebo som počul o skaze, o tom, čo roz­hodol Pán, Hos­podin zá­stupov, nad celou zemou. 23 Dávaj­te po­zor a počúvaj­te môj hlas, sús­treďte sa a počúvaj­te moju reč!

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

22 Pre­to teraz ne­pos­mievaj­te sa, aby sa nezatiah­li na pev­no vaše putá, lebo záhuba, a to pev­ne usúdená, tak som počul, p­rij­de od Pána Hos­podina Zá­stupov na celú zem.

Evanjelický

22 Pre­to sa teraz ne­pos­mievaj­te, aby ne­spev­neli vaše putá, lebo od Pána, Hos­podina moc­nos­tí, som počul roz­hod­nutie o skaze nad celou zemou.

Ekumenický

22 Ne­vys­mievaj­te sa však, aby vám ne­spev­neli okovy, lebo som počul o skaze, o tom, čo roz­hodol Pán, Hos­podin zá­stupov, nad celou zemou.

Bible21

22 A pro­to přestaň­te se svou drzostí, ať vaše okovy ne­ztěžknou ještě víc. Pán, Hos­po­din zástupů, mi to­tiž oznámil, že roz­ho­dl o záhu­bě všu­de na ze­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček