EkumenickýIzaiáš28,1

Izaiáš 28:1

Beda pyšnej korune opil­cov Ef­rajima, jeho pre­slávenej kráse, zväd­nutej ako kvet, ktorá je na hlave úrod­ného údolia ov­ládaného vínom.


Verš v kontexte

1 Beda pyšnej korune opil­cov Ef­rajima, jeho pre­slávenej kráse, zväd­nutej ako kvet, ktorá je na hlave úrod­ného údolia ov­ládaného vínom. 2 Po­zrite, Pán má kohosi sil­ného a moc­ného, podob­ného lejaku s ľadovcom a ničivej vích­rici, je ako príval mohut­ných za­plavujúcich vôd; Pán ho vr­hol na zem. 3 Nohami bude pošliapaná pyšná koruna opil­cov Ef­rajima,

späť na Izaiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

1 Beda Samárii, korune pýchy opil­cov Ef­rai­ma, a väd­núcemu kvetu, kráse, ktorou sa zdobí, korune, ktorá je na hlave žír­neho údolia porazených od vína!

Evanjelický

1 Beda pyšnej korune opil­cov Ef­rajima, väd­núcemu kvetu jeho skvost­nej oz­doby, ktorý je na temeni žír­neho údolia pat­riaceho tým, ktorých víno ov­láda!

Ekumenický

1 Beda pyšnej korune opil­cov Ef­rajima, jeho pre­slávenej kráse, zväd­nutej ako kvet, ktorá je na hlave úrod­ného údolia ov­ládaného vínom.

Bible21

1 Běda ko­runě chlou­by efraim­ských opilců, květu, který zvadne i přes svou nádheru, městu ležící­mu nad úrodným údolím, chloubě těch, kteří jsou vínem zmoženi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček