EkumenickýIzaiáš25,12

Izaiáš 25:12

Tvoje vy­soké opev­nené múry zníži, zrazí, zvrh­ne na zem až do prachu.


Verš v kontexte

10 Hos­podinova ruka spočinie na tom­to vr­chu a Moáb bude pošliapaný na­mies­to neho, ako býva utlačená slama na hnojis­ku. 11 Bude z neho naťahovať ruky, ako ich rozťahuje plavec pri plávaní, zrazí jeho pýchu aj šikov­nosť jeho rúk. 12 Tvoje vy­soké opev­nené múry zníži, zrazí, zvrh­ne na zem až do prachu.

späť na Izaiáš, 25

Príbuzné preklady Roháček

12 A ohradu, vy­sokosť tvojich múrov zo­hne, poníži a srazí na zem až do prachu.

Evanjelický

12 A vy­soké opev­nenie tvojich hradieb zrúti, zníži, zvrh­ne na zem až do prachu.

Ekumenický

12 Tvoje vy­soké opev­nené múry zníži, zrazí, zvrh­ne na zem až do prachu.

Bible21

12 On strh­ne tvé vy­soké ne­do­bytné zdi, zboří a srazí je do pra­chu na ze­mi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček