EkumenickýIzaiáš22,5

Izaiáš 22:5

Veď je to deň zmät­ku, pod­robenia a cha­osu, deň Pána, Hos­podina zá­stupov, v Údolí videnia. Pod­kopávajú sa múry a k hore za­znieva krik o pomoc.


Verš v kontexte

4 Pre­to hovorím: Ne­pozeraj­te na mňa, budem hor­ko plakať. Ne­usiluj­te sa ma po­tešovať nad skazou dcéry môj­ho ľudu! 5 Veď je to deň zmät­ku, pod­robenia a cha­osu, deň Pána, Hos­podina zá­stupov, v Údolí videnia. Pod­kopávajú sa múry a k hore za­znieva krik o pomoc. 6 Élam zdvihol tulec, má bojov­níkov na vozoch i jazd­cov; Kír od­kryl štít.

späť na Izaiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo deň veľkého ne­pokoja, pošliapania a zmät­ku má Pán Hos­podin Zá­stupov v Údolí videnia: pod­kopávamúr; krik počuť na vr­chu.

Evanjelický

5 Lebo deň zdesenia, dep­tania a zmät­ku určil Pán, Hos­podin moc­nos­tí. V údolí videnia pod­kopávali múr a krik znel smerom k vr­chu.

Ekumenický

5 Veď je to deň zmät­ku, pod­robenia a cha­osu, deň Pána, Hos­podina zá­stupov, v Údolí videnia. Pod­kopávajú sa múry a k hore za­znieva krik o pomoc.

Bible21

5 Pán, Hos­po­din zástupů, způsobil v Údo­lí vi­dění­den hrů­zy, porážky a zmatení, den boření hra­deb a křiku mezi ho­ra­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček