EkumenickýIzaiáš22,6

Izaiáš 22:6

Élam zdvihol tulec, má bojov­níkov na vozoch i jazd­cov; Kír od­kryl štít.


Verš v kontexte

5 Veď je to deň zmät­ku, pod­robenia a cha­osu, deň Pána, Hos­podina zá­stupov, v Údolí videnia. Pod­kopávajú sa múry a k hore za­znieva krik o pomoc. 6 Élam zdvihol tulec, má bojov­níkov na vozoch i jazd­cov; Kír od­kryl štít. 7 Tvoje nád­her­né údolia sú pl­né vozov, jazd­ci zau­jali po­stavenie pred bránami,

späť na Izaiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

6 Élam zo­dvih­ne túl do­hr­miac na vozoch, ob­sadených ľuďmi, jazd­cami, a Kír ob­nažil štít.

Evanjelický

6 Élám zdvihol tulec; ide s voz­mi a jazd­cami, Kír ob­nažil štít.

Ekumenický

6 Élam zdvihol tulec, má bojov­níkov na vozoch i jazd­cov; Kír od­kryl štít.

Bible21

6 Elam svůj tou­lec uchopil, muži na vo­zech a na koních, i Kír ukázal svůj štít!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček