EkumenickýIzaiáš22,4

Izaiáš 22:4

Pre­to hovorím: Ne­pozeraj­te na mňa, budem hor­ko plakať. Ne­usiluj­te sa ma po­tešovať nad skazou dcéry môj­ho ľudu!


Verš v kontexte

3 Všet­ci tvoji náčel­níci ušli spolu a zajali ich bez po­užitia luku; všet­kých tvojich, čo našli, do jed­ného zajali, hoci ušli ďaleko. 4 Pre­to hovorím: Ne­pozeraj­te na mňa, budem hor­ko plakať. Ne­usiluj­te sa ma po­tešovať nad skazou dcéry môj­ho ľudu! 5 Veď je to deň zmät­ku, pod­robenia a cha­osu, deň Pána, Hos­podina zá­stupov, v Údolí videnia. Pod­kopávajú sa múry a k hore za­znieva krik o pomoc.

späť na Izaiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

4 Pre­to som po­vedal: Hľaďte preč odo mňa, nedívaj­te sa na mňa, nech nariekam hor­ko; ne­usiluj­te sa ma po­tešiť nad spus­tošením dcéry môj­ho ľudu.

Evanjelický

4 Pre­to hovorím: Nehľaďte na mňa, tr­p­ko musím plakať. Ne­usiluj­te sa po­tešovať ma pri skaze dcéry môj­ho ľudu.

Ekumenický

4 Pre­to hovorím: Ne­pozeraj­te na mňa, budem hor­ko plakať. Ne­usiluj­te sa ma po­tešovať nad skazou dcéry môj­ho ľudu!

Bible21

4 A pro­to říkám: „Nech­te mě, abych se hořce vyplakal. Utěšit se mě ne­s­naž­te – můj lid stih­la záhuba!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček