EkumenickýIzaiáš19,7

Izaiáš 19:7

Pri Níle aj pri ús­tí Nílu budú pus­té mies­ta, všetok porast Nílu uschne, zmiz­ne, viac ho nebude.


Verš v kontexte

6 Jej prítoky budú pách­nuť, rieky Egyp­ta kles­nú a vy­schnú, šachorie a trs­tina zväd­nú. 7 Pri Níle aj pri ús­tí Nílu budú pus­té mies­ta, všetok porast Nílu uschne, zmiz­ne, viac ho nebude. 8 Rybári budú žialiť, smútiť budú všet­ci, čo hádžu udicu do Nílu, tí, čo spúšťajú sieť na vodu, budú chrad­núť.

späť na Izaiáš, 19

Príbuzné preklady Roháček

7 Tráv­niky pop­ri veľtoku, pri ús­tí veľtoku i každá siatina pop­ri veľtoku uschne, bude od­viata, a nebude jej.

Evanjelický

7 Čis­tiny pri Níle, pri ús­tí Nílu, a všet­ko, čo je ob­siate pri Níle, uschne, bude za­viate, a už ho nebude.

Ekumenický

7 Pri Níle aj pri ús­tí Nílu budú pus­té mies­ta, všetok porast Nílu uschne, zmiz­ne, viac ho nebude.

Bible21

7 ze­leň podél Nilu i při ústí, uschne vše za­seté v nil­ském okolí, bude to od­váto a ne­zůstane nic.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček