RoháčekIzaiáš19,7

Izaiáš 19:7

Tráv­niky pop­ri veľtoku, pri ús­tí veľtoku i každá siatina pop­ri veľtoku uschne, bude od­viata, a nebude jej.


Verš v kontexte

6 a tak rieky narobia sm­radu, opad­nú, a vy­schnú veľtoky Dol­ného Egyp­ta, trs­tina a rákos sa scvrk­nú a zväd­nú. 7 Tráv­niky pop­ri veľtoku, pri ús­tí veľtoku i každá siatina pop­ri veľtoku uschne, bude od­viata, a nebude jej. 8 Vtedy budú kvíliť rybári a smútiť budú všet­ci, ktorí vr­hajú udicu do veľtoku, a tí, ktorí rozo­stierajú sieť na vody, uväd­nú od núdze.

späť na Izaiáš, 19

Príbuzné preklady Roháček

7 Tráv­niky pop­ri veľtoku, pri ús­tí veľtoku i každá siatina pop­ri veľtoku uschne, bude od­viata, a nebude jej.

Evanjelický

7 Čis­tiny pri Níle, pri ús­tí Nílu, a všet­ko, čo je ob­siate pri Níle, uschne, bude za­viate, a už ho nebude.

Ekumenický

7 Pri Níle aj pri ús­tí Nílu budú pus­té mies­ta, všetok porast Nílu uschne, zmiz­ne, viac ho nebude.

Bible21

7 ze­leň podél Nilu i při ústí, uschne vše za­seté v nil­ském okolí, bude to od­váto a ne­zůstane nic.