EkumenickýIzaiáš13,12

Izaiáš 13:12

Človeka urobím vzác­nejším ako rýdze zlato a ľudí sťa zlato z Ofíru.


Verš v kontexte

11 Po­tres­tám vo svete zločin a na zločin­coch ich vinu. Urobím koniec nadutos­ti pyšných a po­korím hr­dosť násil­níkov. 12 Človeka urobím vzác­nejším ako rýdze zlato a ľudí sťa zlato z Ofíru. 13 Pre­to za­trasiem nebesami a zem sa po­hne zo svoj­ho mies­ta pre roz­horčenosť Hos­podina zá­stupov v deň, keď vzplanie jeho hnev.

späť na Izaiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

12 A učiním to, že bude mizer­ný človek drahší nad čis­té zlato a obec­ný človek nad klenoty zo zlata z Ofíra.

Evanjelický

12 Človeka urobím zried­kavejším ako rýdze zlato a ľudí ako zlato ófír­ske.

Ekumenický

12 Človeka urobím vzác­nejším ako rýdze zlato a ľudí sťa zlato z Ofíru.

Bible21

12 Způsobím, že člověk bude nad zla­to vzácnější, nad ofi­r­ské zla­to bude smr­telník.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček