EkumenickýIzaiáš13,13

Izaiáš 13:13

Pre­to za­trasiem nebesami a zem sa po­hne zo svoj­ho mies­ta pre roz­horčenosť Hos­podina zá­stupov v deň, keď vzplanie jeho hnev.


Verš v kontexte

12 Človeka urobím vzác­nejším ako rýdze zlato a ľudí sťa zlato z Ofíru. 13 Pre­to za­trasiem nebesami a zem sa po­hne zo svoj­ho mies­ta pre roz­horčenosť Hos­podina zá­stupov v deň, keď vzplanie jeho hnev. 14 Vtedy sa každý vráti k vlastnému národu ako splašená gazela a ako ov­ce, ktoré nik ne­stráži, a každý bude bežať do svojej krajiny.

späť na Izaiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

13 Pre tú príčinu za­trasiem nebesami, a chvieť sa bude zem, takže sa po­hne zo svoj­ho mies­ta pre prch­livosť Hos­podina Zá­stupov a pre deň pále jeho hnevu.

Evanjelický

13 Pre­to za­trasiem nebom, takže zem sa po­hne zo svoj­ho mies­ta pre prch­kosť Hos­podina moc­nos­tí v deň Jeho pálčivého hnevu.

Ekumenický

13 Pre­to za­trasiem nebesami a zem sa po­hne zo svoj­ho mies­ta pre roz­horčenosť Hos­podina zá­stupov v deň, keď vzplanie jeho hnev.

Bible21

13 To pro­to, že otřesu ne­be­ma země se po­hne v zákla­de­chhor­lením Hos­po­di­na zástupův den, kdy vzplane jeho hněv.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček