EkumenickýHozeáš6,5

Hozeáš 6:5

Pre­to som ich ok­resával pro­stred­níc­tvom prorokov, za­bíjal som ich slovami svojich úst. Moje právo vy­chádza ako svet­lo;


Verš v kontexte

4 Čo si s tebou počať, Ef­rajim? Čo si s tebou počať, Júda? Veď vaše milo­sr­den­stvo je ako ran­ný ob­lak, alebo ako rosa, čo sa hneď stratí. 5 Pre­to som ich ok­resával pro­stred­níc­tvom prorokov, za­bíjal som ich slovami svojich úst. Moje právo vy­chádza ako svet­lo; 6 lebo milo­sr­den­stvo chcem, a nie obetu, po­znanie Boha viac ako spaľované obety.

späť na Hozeáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 Pre­to som otesával s­vojimi prorokmi a za­bíjal som ich slovami svojich úst, a tvoje súdy , jako keď vyjde svet­lo.

Evanjelický

5 Pre­to som ich kresal prorok­mi, za­bíjal som ich rečou svojich úst a moje právo vy­chodí sťa svet­lo.

Ekumenický

5 Pre­to som ich ok­resával pro­stred­níc­tvom prorokov, za­bíjal som ich slovami svojich úst. Moje právo vy­chádza ako svet­lo;

Bible21

5 Pro­to jsem vás otesával skrze proroky, ubíjel jsem vás svý­mi výroky, aby mé úsudky jak svět­lo záři­ly.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček