EkumenickýHabakuk1,4

Habakuk 1:4

Pre­to je zákon neúčin­ný a právo ne­vychádza na svet­lo, lebo bez­božník ob­kľučuje spravod­livého. Právo je pre­to pre­krucované.


Verš v kontexte

3 Prečo mi dávaš vidieť kriv­du, aj sám sa po­zeráš na trápenie? Skaza a ukrut­nosť je predo mnou. Aj spor vzniká a hád­ka po­vs­táva. 4 Pre­to je zákon neúčin­ný a právo ne­vychádza na svet­lo, lebo bez­božník ob­kľučuje spravod­livého. Právo je pre­to pre­krucované. 5 Po­hliad­nite na národy a viďte! Len sa po­zrite a za­staňte v údive, lebo za vašich dní konám dielo, ktorému by ste ne­verili, keby vám ho roz­povedali.

späť na Habakuk, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Pre­to zmeravel zákon, a súd ne­vychádza ni­kdy, lebo bez­božný ob­kľučuje spraved­livého; pre­to aj vy­chádza súd pre­vrátený.

Evanjelický

4 Pre­to je zákon neúčin­ný a právo sa ni­kdy nedos­táva na­vrch, lebo nešľachet­ník ob­kľučuje spravod­livého, pre­to sa právo kriví.

Ekumenický

4 Pre­to je zákon neúčin­ný a právo ne­vychádza na svet­lo, lebo bez­božník ob­kľučuje spravod­livého. Právo je pre­to pre­krucované.

Bible21

4 Zákon se zdá být bezmo­cnýa právo nelze prosadit. Spravedlivý obklíčen je ničemy, a tak se právo převrací.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček