EvanjelickýHabakuk1,4

Habakuk 1:4

Pre­to je zákon neúčin­ný a právo sa ni­kdy nedos­táva na­vrch, lebo nešľachet­ník ob­kľučuje spravod­livého, pre­to sa právo kriví.


Verš v kontexte

3 Prečo mi do­volíš hľadieť na kriv­du, a sám sa dívaš na trápenie? Zhuba a násilie predo mnou, vzniká spor a šk­riep­ka po­vs­táva. 4 Pre­to je zákon neúčin­ný a právo sa ni­kdy nedos­táva na­vrch, lebo nešľachet­ník ob­kľučuje spravod­livého, pre­to sa právo kriví. 5 Po­zrite na národy a hľaďte, užas­nite v údive, lebo za vašich dní vy­konávam skutok, o ktorom by ste ne­verili, keby vám o ňom rozp­rávali.

späť na Habakuk, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Pre­to zmeravel zákon, a súd ne­vychádza ni­kdy, lebo bez­božný ob­kľučuje spraved­livého; pre­to aj vy­chádza súd pre­vrátený.

Evanjelický

4 Pre­to je zákon neúčin­ný a právo sa ni­kdy nedos­táva na­vrch, lebo nešľachet­ník ob­kľučuje spravod­livého, pre­to sa právo kriví.

Ekumenický

4 Pre­to je zákon neúčin­ný a právo ne­vychádza na svet­lo, lebo bez­božník ob­kľučuje spravod­livého. Právo je pre­to pre­krucované.

Bible21

4 Zákon se zdá být bezmo­cnýa právo nelze prosadit. Spravedlivý obklíčen je ničemy, a tak se právo převrací.